2020-12-11 15:34:00

PRELAZAK NA C MODEL NASTAVE ZA UČENIKE OD 5. – 8. RAZREDA

Obavještavamo učenike i roditelje da će zbog pogoršanja epidemiološke situacije, a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Međimurske županije te Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu od ponedjeljka 14.12.2020. pa do kraja prvog polugodišta, 23.12.2020. nastava biti organizirana na daljinu za učenike od 5. – 8. razreda. Nastava će se odvijati preko platforme Teams u prijepodnevnoj smjeni s početkom nastave u 7,30. Detaljne upute o provođenju nastave na daljinu učenici će dobiti od svojih razrednika i predmetnih učitelja.

Učenici od 1.- 4. razreda u matičnoj i područnoj školi imaju nastavu u školi u jutarnjoj smjeni. Učitelji predmetne nastave (glazbena kultura, strani jezici, vjeronauk) koji predaju u razrednoj i predmetnoj nastavi također će raditi na daljinu s učenicima od 1. – 4. razreda.

                                                       Ravnateljica: Božena Dogša, prof.


Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec